Provincie Limburg

Geschiedenis

 • Het goud van Haspengouw, Wijer, 2018, 20 p.
 • Loonse oppergerechten, in Les institutions publiques de la principauté de Liège (980-1794), (Studia, 133), Brussel, 2012, p. 615-624.
 • Middeleeuwse munten in archiefbronnen in Luik en Loon, in Tongerse Annalen, 2017, 31, 3, p. 30-45.
 • La principauté de Liège, in J. Van Heesch, J.-M. Yante, H. Lowagie (ed.), Monnaies de compte et monnaies réelles. Pays-Bas méridionaux et principauté de Liège au Moyen Age et aux Temps modernes, (Université catholique de Louvain. Etudes numismatiques, 5), Louvain-la-Neuve, 2016, p. 111-126.
 • Geld in het ancien régime: een inleiding, in Heemkunde Limburg, 2008, 3, p. 7-10.
 • Met R. de Leeuw, Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog, Hasselt, 2020, 142 p.
 • Met R. Van Laere, Muntcirculatie in de zestiende en zeventiende eeuw: drie Limburgse teksten, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2001, 80, p. 267-282.
 • Gerechtelijke organisatie in het graafschap Loon in de 18de eeuw, in Privilegium tabellionatus, Genk, 1997, p. 367-372.
 • L’organisation judiciaire du comté de Looz au XVIIIe siècle, in Privilegium tabellionatus, Genk, 1997, p. 373- 378.
 • Aenmerkingen over de plaetsen van het graefschap Loon van Willem Borghs. Tekstuigave, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 193-246.
 • Zo ging dat in het departement van de Nedermaas in 1798: bescherming voor de belastinginners en hun begeleiders, in Heemkunde Limburg, 2016, 4, p. 19-20.
 • Met L. Gos en P. Neirinckx, Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Parochiale broederschappen in de Mijnstreek, Genk, 2013, 88 p.
 • Met T. Gaens, red., Schoon Volk. Kasteelbewoners in West-Limburg in de 19e eeuw, Leuven, 2010, 156 p.
 • Schoon Volk. Kasteelbewoners in West-Limburg in de 19e Catalogus bij de tentoonstelling in GC De Markthallen in Herk-de-Stad, 4 tot 26 september 2010, Wijer, 2010, 36 p.
 • O Heer, geeft mij een suyver gemoet… Limburgse kluizenaars en hun begeleiders in het minderbroedersklooster in Sint-Truiden in de 19de eeuw, Sint-Truiden, 2008, 47 p.
 • Kluizenaars in Limburg in de negentiende eeuw, in Facetten van Kempische Geschiedenis, (Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, 24), Herentals-Roosendaal, 2009, p. 93-119.
 • Met R. Van Laere, Kastelen op papier. Aquarellen van Limburgse kastelen uit de eerste helft van de negentiende eeuw, (Limburgse Studies, 2), Wijer, 2005, 128 p.
 • Zo ging dat in Limburg in 1842: de benoeming van de gemeentelijke kantonniers, in Heemkunde Limburg, 2012, 1, p. 6-10.
 • Zo ging dat in 1842: de vaststelling van de lotelingencontingenten, in Heemkunde Limburg, 2012, 3, p. 34-38.
 • Minder geriefelijke huizen van hout en leem getimmerd: schrijven over wonen en werken in de Limburgse gemeenten in 1842 en 1843, in Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen, 2013, 6, 13 p.
 • Zo ging dat in Limburg in 1843: de vaststelling van het model van de wegwijzers, in Heemkunde Limburg, 2012, 2, p. 10-11.
 • Kadasterarchieven in het Rijksarchief te Hasselt, in Tijd-Schrift, 2018, 8, p. 18-24.
 • Met R. Van Laere, Een adellijke blik op de Kempen. Tekeningen van Louise Moretus, geboren de Theux de Meylandt (1852-1923), (Limburgse Studies, 3), Wijer – Lummen, 2008, 167 p.
 • L’Ancien Pays de Looz. Tablettes mensuelles illustrées concernant l’histoire et l’archéologie de la province de Limbourg (1896-1914), (Bibliografische analyses, 10), Hasselt, 1990, XXI + 263 p.
 • Met P. Neirinckx, Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers, (Bronnen voor de geschiedenis van de eerste wereldoorlog in Limburg, 1), Wijer, 2013, 64 p.
 • Zo ging dat in Limburg in januari 1916: een verbod om zich met de hondenkar te laten vervoeren, in Heemkunde Limburg, 2016, 1, p. 21.
 • Zo ging dat in Limburg in 1916: “Verbod van den leurhandel in varkens”, in Heemkunde Limburg, 2014, 1, p. 14.
 • Limburgsch Studentenbladje voor oorlogstijd (IJzer, 1916-1917), (Bibliografische analyses, 11), Hasselt, 1993, XXVIII + 49 p.
 • Zo ging dat in juni 1918: niet te snel!, in Heemkunde Limburg, 2016, 2, p. 36-37.

 • Met Patrick Buelens, Frans geld in Limburgse bodem, in Heemkunde Limburg, 2018, 2, p. 18.

Archiefinventarissen

 • Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners in Haspengouw. I. Nieuwerkerken, Sint-Truiden, 2013, 76 p.
 • Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners in Haspengouw. II. Riemst, Sint-Truiden, 2013, 68 p.
 • Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners in Haspengouw. III. Hoeselt, Sint-Truiden, 2013, 65 p.
 • Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners in Haspengouw. IV. Voeren, Sint-Truiden, 2013, 91 p.
 • Met K. Houbey, Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners in Haspengouw. V. Heers, Sint-Truiden, 2013, 105 p.
 • Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners in Haspengouw. VI. Gingelom, Sint-Truiden, 2013, 60 p.
 • Parochieregisters uit de 19de en 20ste eeuw in het Rijksarchief te Hasselt, in De Rode Leeuw, 2019, 50, p. 72-78; 96-104.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Beringen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 110), Brussel, 2015, 40 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bilzen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 105), Brussel, 2014, 36 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Borgloon van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 106), Brussel, 2014, 42 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bree van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 112), Brussel, 2016, 37 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Hasselt I en II van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 108), Brussel, 2015, 40 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Hasselt III van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 109), Brussel, 2015, 31 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Leopoldsburg van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 113), Brussel, 2016, 30 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Maaseik van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 114), Brussel, 2016, 36 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Maasmechelen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 104), Brussel, 2014, 32 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Neerpelt van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 115), Brussel, 2016, 33 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Sint-Truiden van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 111), Brussel, 2015, 37 p.
 • Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Tongeren van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 107), Brussel, 2014, 42 p.
 • Met N. Ceunen, Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Haspengouw, Sint-Truiden – Tongeren, 2011, 127 p.
 • Met P. Neirinckx, Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog. Bronnengids, Hasselt, 2013, 292 p.