Geschiedenis van Limburg

rombout nijssen

Rombout werkt voor het Belgische Rijksarchief, als rijksarchivaris in Hasselt. Veel van de inventarissen van zijn hand kan je vinden achter de knop Publicaties.

Rombout verricht onderzoek naar de geschiedenis van Limburg en publiceert en vertelt daarover.

In veel gevallen gaat hij in zijn publicaties uit van een concreet archiefstuk, dat hij in zijn context situeert en het vervolgens analyseert. Op die manier verheldert hij hoe in een bepaalde gemeente in een bepaalde periode met een bepaalde problematiek werd omgegaan. Klik op de knop Publicaties en je krijgt een overzicht van de boeken en artikels die hij publiceerde. Bij veel publicaties kan je doorklikken naar een pdf.

Regelmatig kan je hem enthousiast horen vertellen. Op verzoek van heemkringen en andere verenigingen stelt hij de resultaten van zijn onderzoek voor. Als je hieronder op Voordrachten klikt krijg je te zien waar hij de volgende maanden zal zijn.