Buiten Limburg

Attenhoven

Archiefinventarissen

  • Archief van de schepenbank van Attenhoven – Bevingen – Nieuwerkerken (1617-1791). Inventaris, (Rijksarchief Leuven. Inventarissen, 29), Brussel, 2003, 28 p.

Gent

Geschiedenis

Grazen

Archiefinventarissen

  • Met H. Van Isterdael, Leenhof (1612-1624) en schepenbank Grazen (1543-1795). Inventarissen, (Rijksarchief te Leuven. Inventarissen, 34), Brussel, 2004, 39 p.

Haccourt

Geschiedenis

  • De aanstelling van een meier in Haccourt in 1604, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2010, 89, p. 261-267. Ook verschenen in Heemkundig tijdschrift Tesi Samanunga, 2011, 11, 32, p. 785-788.

Landen

Geschiedenis

Maldegem

Geschiedenis

Mesch

Geschiedenis

Saint-Séverin

Geschiedenis

Tielt

Geschiedenis

  • Met anderen, Mijne groeten uit O.-L.-V. Thielt. Een geschiedenis van een dorp in het Hageland, Rotselaar, 2017, 360 p.
  • Zo ging dat in juni 1918: niet te snel!, in Heemkunde Limburg, 2016, 2, p. 36-37.
  • Met R. De Leeuw, Verbeter de wereld. De relevantie van Phil Bosmans vandaag, Antwerpen, 2017, 172 p.
  • Met P. Buelens, Frans geld in Limburgse bodem, in Heemkunde Limburg, 2018, 2, p. 18.
  • Metaaldetectie in Vlaanderen: het wettelijk kader, in Heemkunde Limburg, 2019, 1, p. 2-5.

Vlaanderen

Geschiedenis

West-Vlaanderen

Geschiedenis

Met G. Boosten, Een Keulse denier van Otto III, in A-Magazine. Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, 2021, 1, 3, p. 14-15.

Zoutleeuw

Geschiedenis