Voordrachten

rombout nijssen

Op zondag 15 september 2019 is Rombout om 10.30 uur te gast in Trudo's zondaggasten, een zondagse talkshow van Guido Wevers in de Academiezaal in Sint-Truiden.

Die dag ontvangt Guido Michaël Roskam, Nina Derwael en Rombout. Met Rombout bespreekt hij de betekenis van de Academiezaal in de context waarin hij gebouwd werd: die van een Klein Seminarie dat zijn leerlingen wilde voorbereiden op een belangrijke rol in de samenleving.

 

In het midden van de negentiende eeuw was het Klein Seminarie een middelbare school van het bisdom Luik, waar de katholieke jongemannen uit Limburg voorbereid werden op priesterstudies aan het Groot-Seminarie, op de studie voor onderwijzer aan de bisschoppelijke normaalschool of op universitaire studies. Met het Klein Seminarie wilde het bestuur van het bisdom onderwijs aanbieden dat de katholieke jongeren voorbereidde op eender welke studie.

 

Een van de troeven daarbij was een totaal vernieuwd studieprogramma, met vakken als zielsleer (psychologie) en maatschappijleer (sociologie), en nieuwe infrastructuur - de school had een biologielabo, een scheikundelabo en ook een geschiedenislabo - waarbij ook een academiezaal hoorde.

 

De talkshow duurt tot 12 uur 30 en wie er bij is krijgt koffie en vlaai.

 

Zie https://www.trudofeesten.be/programma/filmverkoop-girl

 

Op donderdag 3 oktober 2019, om 19 uur, spreekt Rombout in De Bammerd (Paardskerkhofstraat 20 ) in Heers over Heren en heerlijkheden in Groot-Heers.

Als je een boek leest over de geschiedenis van onze dorpen dan kom je al snel woorden tegen als schepenbank, dorpsmeesters, heren en heerlijkheden, cijnshoven en leenhoven. Als het over geld gaat, dan is er sprake van goudguldens, stuivers en koperen oorden.

Rombout legt ons uit wat een heerlijkheid precies was en wie onze heren waren, hoe onze dorpen bestuurd werden en welke rol de inwoners daarbij vervulden, hoe er recht gesproken werd en met welke lasten het bezit van grond destijds bezwaard was. Hij legt ons uit wat tienden precies waren en wie ze moest betalen, wat het verschil is tussen leen- en cijnsgoederen, en met welke munten men vroeger zijn rekeningen betaalde.

Op zaterdag 12 oktober 2019 spreekt Rombout op het Symposium Crime scene 18de eeuw in kasteel Limbricht in Nederland over het gerechtelijk onderzoek naar Bokkenrijdersbendes in het graafschap Loon in de achttiende eeuw.

 

Sociale toestanden van armoede en maatschappelijke ontregeling ten gevolge van oorlogen zijn veel gehoorde verklaringen voor het voorkomen van criminele bendes in het graafschap Loon in de tweede helft van de achttiende eeuw. Rombout verduidelijkt dat de eigenheid van de gerechtelijke organisatie in het graafschap Loon een minstens even belangrijke factor is.

 

Hij stelt ons de gerechtelijke actoren in het graafschap Loon van de achttiende eeuw voor, en belicht de rol daarin van de regering van het vorstendom Luik, van de plaatselijke heren en van drossaards, schouten en schepenen. Uit zijn verhaal blijkt dat de rechtspraak in het graafschap Loon een grotere onafhankelijkheid van bestuurlijke organisaties aan de dag legde dan in de andere vorstendommen van de Zuidelijke Nederlanden, en dat de  plaatselijke gemeenschappen een grote inbreng hadden in het gerechtelijk apparaat. Helaas leidde dat niet altijd tot een kwaliteitsvolle rechtspraak.

 

http://bokkenrijdersonderzoek.eu/12-oktober-2019-symposium-crime-scene-18e-eeuw/

Op 26 november 2019, om 20 uur, spreekt Rombout in Kanne in zaal Onder de Kerk over de Tweede Wereldoorlog in Kanne en over de schade die daar na de bevrijding te betreuren was.

Het archief van de directie Hasselt van het Ministerie van Wederopbouw is één van de belangrijkste archieven die de laatste jaren door het Rijksarchief te Hasselt werden verworven. Dit archief bevat de aangiften van de schade die particulieren in Limburg tijdens de oorlog geleden hadden ten gevolge van gevechtshandelingen. Erg veel mensen geven aan dat hun fiets in augustus of september 1944 gestolen werd door terugtrekkende Duitsers. Anderen zagen hun huis al in 1940 gebombardeerd worden en nog anderen moesten meemaken dat hun koeien in de weide gemitrailleerd werden door vliegtuigen die boven Kanne een luchtgevecht uitvochten.

Rombout belicht wat je in dit archief kan vinden over gevechten in Kanne, welke schade die gevechten veroorzaakten en hoe de mensen van Kanne het na de oorlog aanpakten om een deel van die schade vergoed te krijgen.