Voordrachten

rombout nijssen

In lijn met de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken, geeft Rombout tot nader order geen voordrachten meer.

Zodra de toestand het terug toelaat, zullen er terug voordrachten kunnen gegeven worden.