Nieuwerkerken

ROMBOUT NIJSSEN

Binderveld

Geschiedenis

Lesmap

Archiefinventarissen

  • Inventarissen van de gemeentearchieven en van de archieven van de Commissies voor Openbare Onderstand van Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer, van het O.C.M.W. van Nieuwerkerken en van door het gemeentebestuur overgedragen bescheiden van de kerkfabrieken van Binderveld en van Kozen. Overdrachten 2001, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 62), Brussel, 2001, 77 p.
  • Inventarissen van de kerkarchieven van Binderveld, Kozen en Nieuwerkerken. Overdrachten 1999-2000, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 47), Brussel, 2001, 48 p.

Kozen

Geschiedenis

Lesmap

Archiefinventarissen

  • Inventaris van de archieven van de schepenbank van Kozen, van de heerlijke leenzaal en van het heerlijk cijnshof aldaar en van de cijnshoven van Waelhoven te Kozen en van Averbode te Rummen, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 25), Brussel, 1998, 37 p.
  • Inventarissen van de gemeentearchieven en van de archieven van de Commissies voor Openbare Onderstand van Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer, van het O.C.M.W. van Nieuwerkerken en van door het gemeentebestuur overgedragen bescheiden van de kerkfabrieken van Binderveld en van Kozen. Overdrachten 2001, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 62), Brussel, 2001, 77 p.
  • Inventarissen van de kerkarchieven van Binderveld, Kozen en Nieuwerkerken. Overdrachten 1999-2000, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 47), Brussel, 2001, 48 p.

Nieuwerkerken

Geschiedenis

Lesmap

Archiefinventarissen

  • Archief van de schepenbank van Attenhoven – Bevingen – Nieuwerkerken (1617-1791). Inventaris, (Rijksarchief Leuven. Inventarissen, 29), Brussel, 2003, 28 p.
  • Inventarissen van de gemeentearchieven en van de archieven van de Commissies voor Openbare Onderstand van Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer, van het O.C.M.W. van Nieuwerkerken en van door het gemeentebestuur overgedragen bescheiden van de kerkfabrieken van Binderveld en van Kozen. Overdrachten 2001, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 62), Brussel, 2001, 77 p.
  • Inventarissen van de kerkarchieven van Binderveld, Kozen en Nieuwerkerken. Overdrachten 1999-2000, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 47), Brussel, 2001, 48 p.

Wijer

Geschiedenis

Lesmap

Archiefinventarissen

  • Inventarissen van de gemeentearchieven en van de archieven van de Commissies voor Openbare Onderstand van Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer, van het O.C.M.W. van Nieuwerkerken en van door het gemeentebestuur overgedragen bescheiden van de kerkfabrieken van Binderveld en van Kozen. Overdrachten 2001, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 62), Brussel, 2001, 77 p.