Bilzen

ROMBOUT NIJSSEN

Beverst

Geschiedenis

- met E. Persoons, Beverst. Kluis in Holt, in Kluizen & kluizenaars in Limburg, (Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis voor 1796, 67), Brussel, 2002, p. 38-41.

- Hendrik Delidt en Wijnand Vijgen: kluizenaar en kandidaat-kluizenaar in Holt bij Bilzen (1775-1778), in Heemkunde Limburg, 2003, 2, p. 5-7.

- Gerieflijke hofstedekens van hout en leem. Wonen en werken in Beverst in 1843, in Bilisium, 2012, 37, p. 5520-5524, 5564-5567.

Archiefinventarissen

- Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bilzen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 105), Brussel, 2014, 36 p.

Bilzen

Geschiedenis

- Het laathof van Schoonbeek te Bilzen, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2000, 79, p. 3-26.

- Heren en heerlijkheden in het rechtsgebied van de Buitenbank van Bilzen, 14de – 18de eeuw, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2012, 91, p. 97-154.

- De Rentfortmolen in Bilzen (1570 – ca. 1800), in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2003, 82, p. 97-124.

- Tienden, cijnzen, verheffingsrechten en renten: lasten op landerijen van het Onze-Lieve-Vrouw-der-Engelenklooster in Bilzen, 1692, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 3-13.

- De verpachting van de Rijkhovenmolen in Bilzen, 2 maart 1720, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2016, 95, p. 49-55.

- Hendrik Delidt en Wijnand Vijgen: kluizenaar en kandidaat-kluizenaar in Holt bij Bilzen (1775-1778), in Heemkunde Limburg, 2003, 2, p. 5-7.

- Conditiens wegens het school- en zanckmeesterschap : een reglement voor de stadsschoolmeester van Bilzen anno 1781, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 375-381.

- Een reglement op het luiden van de doodsklokken in Bilzen in 1787, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 189-191.

- Bilzen, 11 september 1791: de aanbesteding van het tractement, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2003, 82, p. 193-198.

- De aanschaf van een nieuwe “brandspuyt” door het stadsbestuur van Bilzen, 1792, in Bilisium, 2003, 28, p. 4176-4178.

- De Bilsenaar in de Vlaamse frontpers, in Bilisium, 1992, 17, p. 2322-2325, 2346-2348, 2368-2372.

- Zo ging dat in Bilzen in 1917: het reglement voor de verkoop van vlees van ten dele afgekeurde dieren, in Heemkunde Limburg, 2012, 4, p. 23-24.

- Uit het archief van het vredegerecht van Bilzen, in Heemkundig tijdschrift Tesi Samanunga, 2015, 15, p. 1099.

Archiefinventarissen

 

- Inventarissen van de kerkarchieven van Bilzen, Eigenbilzen, Althoeselt, Sint-Stefanus te Hoeselt, Onze-Lieve-Vrouw te Hoeselt, Sint-Huibrechts-Hern en Werm. Overdrachten 1999-2000, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 61), Brussel, 2001, 62 p.

- Inventarissen van de archieven van de Buitenbank en van de Binnenbank van Bilzen, van het laathof van Schoonbeek, het laathof van Merem, het laathof van Rindelborn, het laathof van Henis, het Clutshof, het Hanenhof, het Sint-Antoniushof, het Bonetershof, het laathof van Ordingen, het laathof vander Borch, het Rozenhof en het laathof van Ouwerx, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 63), Brussel, 2002, 191 p.

- met E. Toussaint, Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren. Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de steden in Haspengouw tot 1796, Sint-Truiden, 2012, 80 p.

- Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bilzen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 105), Brussel, 2014, 36 p.

Lesmappen

- Met anderen, Dien vervloekten oorlog ! Wereldoorlog I in Bilzen. Een lesmap voor 5 en 6 ASO, Wijer, 2014, 48 + 4 p.

- Met anderen, Ridders, soldaten, graven en baronnen. Kastelen in Bilzen. Een lesmap voor het vijfde en zesde kleerjaar in de stedelijke basisscholen Bilzen, Wijer, 2014, 16 p.

Eigenbilzen

Archiefinventarissen

 

- Inventarissen van de kerkarchieven van Bilzen, Eigenbilzen, Althoeselt, Sint-Stefanus te Hoeselt, Onze-Lieve-Vrouw te Hoeselt, Sint-Huibrechts-Hern en Werm. Overdrachten 1999-2000, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 61), Brussel, 2001, 62 p.

Hoelbeek

Geschiedenis

 

- Met anderen, Loonse ridders of Spaanse soldaten ? Archeologisch-historische studie van de site van Jonkholt, 1200-2014, Riemst, 2014, 71 p.

Archiefinventarissen

Inventaris van de archieven van de schepenbank van Hoelbeek en van het leenhof en laathof van Jonkholt, (Rijksarchief te Hasselt. Toegangen in beperkte oplage, 9), Brussel, 1998, 13 p.

- Inventarissen van de archieven van de schepenbank, de heerlijkheid en het laathof van Mopertingen, van de schepenbanken van Hoelbeek en van Jonkholt, en van het leenhof en het laathof van Jonkholt, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 64), 2002, 38 p.

- Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bilzen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 105), Brussel, 2014, 36 p.

Kleine-Spouwen

Geschiedenis

- De aanstelling van Joannes Adrianus Van den Abeele tot meier van Kleine-Spouwen, 1773, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2016, 95, p. 97-102.

- De verpachting van de tienden van het kapittel van Munsterbilzen in Kleine-Spouwen, 1777, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2021, 100, p. 127-130.

Blijven bouwen: Kleine-Spouwen en zijn kerk, Wijer, 2015, 24 p.

- Zo ging dat in Kleine-Spouwen in 1917: een reglement op het arenlezen, in Heemkunde Limburg, 2015, 1, p. 44-45.

Archiefinventarissen

- Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bilzen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 105), Brussel, 2014, 36 p.

Mopertingen

Archiefinventarissen

- Inventarissen van de archieven van de schepenbank, de heerlijkheid en het laathof van Mopertingen, van de schepenbanken van Hoelbeek en van Jonkholt, en van het leenhof en het laathof van Jonkholt, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 64), 2002, 38 p.

Munsterbilzen

Geschiedenis

- Met H. Frederickx, Een gouden Merovingische hanger in Munsterbilzen, in A-Magazine. Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, 2021, 1, 3, p. 11-12.

- Met M. Fasulo, Een bulle van paus Adrianus I (772-795) in Munsterbilzen, in A-Magazine. Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, 2021, 1, 1, p. 9-12.

- Met M. Fasulo, Een denier van Karel de Grote in Munsterbilzen, in A-Magazine. Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, 2021, 1, 3, p. 8-9.

- De afschaffing van het banpaanhuis in Munsterbilzen in 1572, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2004, 83, p. 275-278.

 - De aanstelling van een meier in Haccourt in 1604, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2010, 89, p. 261-267.

- De aanstelling van Peter Tuijs tot hovenier van de abdis van Munsterbilzen, 1747, in Tesi Samanunga. Tijdschrift van de heemkring van Munsterbilzen, 2003, 3, p. 260-261.

- Een ordonnantie van de abdis van Munsterbilzen op de bestrijding van veeziekte, 1770, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2016, 95, p. 193-197.

Veteranen van Napoleon in Munsterbilzen, 1815, in Heemkundig Tijdschrift Tesi Samanunga, 2016, 49, p. 1194-1198.

- Zo ging dat in Munsterbilzen in 1820: een reglement voor de koeherder, in Heemkunde Limburg, 2013, 1, p. 29-30.

- Meestal in hout en leem gebouwde met stroo gedekte hofstedekens en huizekens: wonen in Munster in 1842-1843, in Tesi Samanunga, 2011, 11, p. 812-816.

- De kadastrale reductiekaart van Munsterbilzen, 1849, in Tesi Samanunga. Tijdschrift van de heemkring van Munsterbilzen, 2021, 21, p. 1528-1530.

- Twintig affiches uit de eerste wereldoorlog, in Foto’s en aanplakbrieven 1914-1918, Munsterbilzen, 2011, p. 6-24.

- Zo ging dat in 1934: een benzinepomp in Munsterbilzen, in Tesi Samanunga. Tijdschrift van de heemkring van Munsterbilzen, 2017, 52, p. 1264-1265.

- Uit het archief van het vredegerecht van Bilzen, in Heemkundig tijdschrift Tesi Samanunga, 2015, 15, p. 1099.

 - Zo ging dat in 1934: een benzinepomp in Munsterbilzen, in Tesi Samanunga. Tijdschrift van de heemkring van Munsterbilzen, 2017, 52, p. 1264-1265.

Archiefinventarissen

- Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bilzen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 105), Brussel, 2014, 36 p.

Rosmeer

Geschiedenis

 - Een goet ende deuchtsaem man, die den tijt wel heeft om op het veldt te passen: de aanstelling van Reijner Arden tot veldbode van Rosmeer, 9 juni 1707, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2003, 82, p. 93-96.
 - Zo ging dat in Rosmeer in 1719: een openbare verkoop met uijtgaen der brandende kersse, in Heemkunde Limburg, 2011, 3, p. 12-14.

 - De aanstelling van Godfried Jozef Daenen tot schout van Rosmeer (1726-1727), in Ons dorp Rosmeer, 2007, 9, p. 13-16.

- Tussen zielenzorg en geldzorgen: pastoor Notté en de financiën van de kerkfabriek, de pastorij en de armentafel van Rosmeer, 1741-1787, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2001, 80, p. 193-236.

 - Lengte- en oppervlaktematen in Rosmeer (1763), in Heemtijdschrift Ons dorp Rosmeer, 2006, 8, 4, p. 14-15.

 

Archiefinventarissen

 

- Inventarissen van de archieven van de schepenbank van Rosmeer en van de laathoven van de abdij van Hocht, van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht en van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Tongeren, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 33), Brussel, 1999, 49 p.

- Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bilzen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 105), Brussel, 2014, 36 p.

Waltwilder

Geschiedenis

- Uit het Rijksarchief te Hasselt: het primitieve kadasterplan van Waltwilder, in Heemkunde Limburg, 2017, 1, p. 28-32.

Archiefinventarissen

 

- Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bilzen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 105), Brussel, 2014, 36 p.