Over Rombout

ROMBOUT NIJSSEN

rombout nijssen

Rombout publiceert vooral in Limburgse historische tijdschriften: in de meeste afleveringen van Limburg - Het Oude Land van Loon of Heemkunde Limburg vind je bijdragen van zijn hand. Ook in Limburgse plaatselijke heemkundige tijdschriften kan je zijn bijdragen vinden. Daarnaast publiceert hij op zichzelf staande historische studies of bronnenuitgaven. vooral bij vzw Limburgse Studies verschijnen boeken van zijn hand.

 

Rombout werkt voor het Belgische Rijksarchief, als rijksarchivaris in Hasselt. De afgelopen jaren verschenen tientallen inventarissen van zijn hand. Zijn inventarisatiewerk heeft vooral betrekking op Limburgse archieven van kerkfabrieken en parochies en op de archieven van schepenbanken in het ancien régime. Een overzicht van zijn historische publicaties en van zijn archiefinventarissen vindt u onder de knop publicaties. Voor zover er pdf's van deze publicaties beschikbaar zijn, kan u die ook downloaden. 

rombout nijssen

Wanneer het over de geschiedenis van onze provincie gaat, is Rombout een enthousiaste verteller. Wie één keer een voordracht heeft meegemaakt weet wat wij bedoelen. Onder de knop voordrachten vindt u een overzicht van de plaatsen waar hij in de loop van de volgende maanden aan het woord is.

 

Met vzw Limburgse Studies begeleidt Rombout historische onderzoeksprojecten. In 2016-2017 leidt hij een onderzoek naar de bronnen voor de geschiedenis van Phil Bosmans, waarvoor vzw Limburgse Studies samenwerkt met het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode en met Bond zonder Naam. Dit onderzoek levert de inhoudelijke gegevens voor een theatermonoloog over het leven van de man die tientallen jaren het gezicht van Bond zonder Naam was, maar ook veel meer dan dat. Vanaf oktober 2017 kan u de voorstelling zien in verschillende theaters in Vlaanderen. 

rombout nijssen

Sinds 2013 publiceert Rombout ook lesmappen voor het lager en   het middelbaar onderwijs, waarin   de onderwerpen die volgens het leerplan behandeld moeten worden, betrokken worden op de eigen omgeving van de leerlingen.