Provincie Limburg

ROMBOUT NIJSSEN

Register der Heerlijckheden en groote leenen der edele Leensael van Curingen. Tekstuitgave van een Loons leenregister, in Het Oude Land van Loon, 1990, 45, p. 163-210.


met R. Van Laere, Kastelen op papier. Aquarellen van Limburgse kastelen uit de eerste helft van de negentiende eeuw, (Limburgse Studies, 2), Wijer, 2005, 128 p.


Aenmerkingen over de plaetsen van het graefschap Loon van Willem Borghs. Tekstuigave, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 193-246.


O Heer, geeft mij een suyver gemoet… Limburgse kluizenaars en hun begeleiders in het minderbroedersklooster in Sint-Truiden in de 19de eeuw, Sint-Truiden, 2008, 47 p.


met R. Van Laere, Een adellijke blik op de Kempen. Tekeningen van Louise Moretus, geboren de Theux de Meylandt (1852-1923), (Limburgse Studies, 3), Wijer – Lummen, 2008, 167 p.


met N. Ceunen, Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Haspengouw, Sint-Truiden – Tongeren, 2011, 127 p.

Met P. Neirinckx, Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog. Bronnengids, Hasselt, 2013, 292 p.


Met P. Neirinckx, Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers, (Bronnen voor de geschiedenis van de eerste wereldoorlog in Limburg, 1), Wijer, 2013, 64 p.


Zo ging dat in Limburg in 1916: “Verbod van den leurhandel in varkens, in Heemkunde Limburg, 2014, 1, p. 14.


Geld in het ancien régime: een inleiding, in Heemkunde Limburg, 2008, 3, p. 7-10.


Het verwervingsbeleid van het rijksarchief te Hasselt ten opzichte van kerkarchieven (deel 2), in Heemkunde Limburg, 2002, 3, p. 7-11.


La principauté de Liège, in J. Van Heesch, J.-M. Yante, H. Lowagie (ed.), Monnaies de compte et monnaies réelles. Pays-Bas méridionaux et principauté de Liège au Moyen Age et aux Temps modernes, (Université catholique de Louvain. Etudes numismatiques, 5), Louvain-la-Neuve, 2016, p. 111-126.


Zo ging dat in Limburg in januari 1916: een verbod om zich met de hondenkar te laten vervoeren, in Heemkunde Limburg, 2016, 1, p. 21.


Zo ging dat in juni 1918: niet te snel!, in Heemkunde Limburg, 2016, 2, p. 36-37.


Zo ging dat in het departement van de Nedermaas in 1798: bescherming voor de belastinginners en hun begeleiders, in Heemkunde Limburg, 2016, 4, p. 19-20.