Rombout Nijssen Rombout Nijssen Rombout Nijssen
U bent nu hier: Home - Geschiedenis - Provincie Limburg

Limburg

 

- Register der Heerlijckheden en groote leenen der edele Leensael van Curingen. Tekstuitgave van een Loons leenregister, in Het Oude Land van Loon, 1990, 45, p. 163-210.

 

- met R. Van Laere, Kastelen op papier. Aquarellen van Limburgse kastelen uit de eerste helft van de negentiende eeuw, (Limburgse Studies, 2), Wijer, 2005, 128 p.

 

- Aenmerkingen over de plaetsen van het graefschap Loon van Willem Borghs. Tekstuigave, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 193-246.

 

- O Heer, geeft mij een suyver gemoet… Limburgse kluizenaars en hun begeleiders in het minderbroedersklooster in Sint-Truiden in de 19de eeuw, Sint-Truiden, 2008, 47 p.

 

- met R. Van Laere, Een adellijke blik op de Kempen. Tekeningen van Louise Moretus, geboren de Theux de Meylandt (1852-1923), (Limburgse Studies, 3), Wijer – Lummen, 2008, 167 p.

 

- met N. Ceunen, Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Haspengouw, Sint-Truiden – Tongeren, 2011, 127 p.

 

- Zo ging dat in Limburg in 1842: de benoeming van de gemeentelijke kantonniers, in Heemkunde Limburg, 2012, 1, p. 6-10.

 

- Zo ging dat in Limburg in 1843: de vaststelling van het model van de wegwijzers, in Heemkunde Limburg, 2012, 2, p. 10-11.

 

- Zo ging dat in 1842: de vaststelling van de lotelingencontingenten, in Heemkunde Limburg, 2012, 3, p. 34-38.

 

- Met P. Neirinckx, Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog. Bronnengids, Hasselt, 2013, 292 p.

 

- Met P. Neirinckx, Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers, (Bronnen voor de geschiedenis van de eerste wereldoorlog in Limburg, 1), Wijer, 2013, 64 p.

 

- Zo ging dat in Limburg in 1916: “Verbod van den leurhandel in varkens, in Heemkunde Limburg, 2014, 1, p. 14.

 

Geld in het ancien régime: een inleiding, in Heemkunde Limburg, 2008, 3, p. 7-10.

 

Het verwervingsbeleid van het rijksarchief te Hasselt ten opzichte van kerkarchieven (deel 2), in Heemkunde Limburg, 2002, 3, p. 7-11.

 

La principauté de Liège, in J. Van Heesch, J.-M. Yante, H. Lowagie (ed.), Monnaies de compte et monnaies réelles. Pays-Bas méridionaux et principauté de Liège au Moyen Age et aux Temps modernes, (Université catholique de Louvain. Etudes numismatiques, 5), Louvain-la-Neuve, 2016, p. 111-126.

 

Zo ging dat in Limburg in januari 1916: een verbod om zich met de hondenkar te laten vervoeren, in Heemkunde Limburg, 2016, 1, p. 21.

 

Zo ging dat in juni 1918: niet te snel!, in Heemkunde Limburg, 2016, 2, p. 36-37.

 

Zo ging dat in het departement van de Nedermaas in 1798: bescherming voor de belastinginners en hun begeleiders, in Heemkunde Limburg, 2016, 4, p. 19-20.